วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประเภทของปูนซีเมนต์


ปูนซีเมนต์,ประเภทของปูนซีเมนต์
ประเภทของปูนซีเมนต์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างฯตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดในการเลือกใช้ ดังนี้
  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ( Portland Cement ) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ดกับยิปซัม มีส่วนประกอบเคมีที่สำคัญคือ ไฮดรอลิก คัลเซียมซิลิเกต แบ่งออกเป็น 5 ประเภท


ประเภทที่ 1
- ปูนซีเมนต์ปอร์แลนธรรมดา ( Ordinary Portland Cement ) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบินและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างฯ


ประเภทที่ 2 - ปูนซีเมนต์ปอร์แลนประเภทเกิดความร้อน และทนซัลเฟตได้ปานกลาง
(
Moderate heat and Sulfate resistance Portland Cement ) เป็นปูนซีเมนต์ที่มีการต้านทานเกลือซัลเฟตมากกว่า Type I นำมาใช้งานกับคลองส่งน้ำได้ เมื่อเกิดปฏิกริยากับน้ำจะให้ความร้อนต่ำ เหมาะกับงานคอนกรีตหลา ( Mass Concrete ) โดยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าฯไม่ทำให้เกิดความเสียหายในคอนกรีตโดยเฉพาะงานฐานรากใหญ่ตอม่อ แต่กับงานที่ต้องสัมผัสกับเกลือซัลเฟตสูง ควรใช้ Type V มากกว่า


ประเภทที่ 3 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนเกิดแรงสูงเร็ว
( High early strength Portland Cement ) เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ค่าความต้านแรงอัดช่วงต้นสูงกว่าประเภท 1 เมื่อใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ทำคอนกรีต จะมีแรงอัดช่วงอายุ 24 ชม. เท่ากับคอนกรีตที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์แบบ 1 อายุ 3 วัน เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการให้รับน้ำหนัก และถอดแบบได้รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่นเสาเข็ม แผ่นพื้นคาน เสาไฟฟ้า ฯลฯ


ประเภทที่ 4 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภทเกิดความร้อนต่ำ
( Low heat Portland Cement ) เป็นปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นต่ำ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ มักใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่


ประเภทที่ 5 - ปูนซีเมนต์ประเภททนซัลเฟตได้สูง
( Sulfate resistance Portland Cement ) เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความทนทานในการกัดกร่อนของซัลเฟตสูงฯ เช่น งานโครงสร้างที่อยู่ในทะเล หรือ โครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่มีดินเค็ม


2
.
ปูนซีเมนต์ผสม ( Mixed Cement ) หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่ได้จากการเติมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน ,ทราย ลงใปบดพร้อมกับปูนเม็ดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภท 1 โดยปกติจะใช้ในงานก่อ และงานฉาบเท่านั้น แต่มีผู้นิยมนำปูนซีเมนต์ประเภทนี้มาใช้กับ งานโครงสร้างของอาคารขนาดเล็ก ที่มีเหล็กเสริมโครงสร้างช่วยในการรับแรง


....................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น